Opravy

Provádíme opravy všech mobilních telefonů, bez ohledu na výrobce, za předpokladu,
že je možné dodání náhradních dílů na konkrétní přístroj.

Nezáruční opravy

Základní opravy výměny nepájených součástek, displejů, reproduktorů, mikrofonů, výměny originálních krytů po dohodě i na počkání
Běžné opravy výměny pájených součástek (ne uBGA), mechanické opravy, jednodušší elektronické opravy, update SW 1 - 4 hodin
Náročnější opravy výměny pájených součástek - uBGA, náročnější elektronické opravy, opravy "mrtvých" telefonů, opravy telefonů po neodborném zásahu, apod. týž den, max. do druhého dne
Speciální opravy opravy na které se nedodávají náhradní díly, nebo vyžadují speciální nastavení zajistíme opravu
v autorizovaném servisu

 

Záruční opravy

Základní opravy přehrání software MT, čištění MT po dohodě i na počkání
Ostatní opravy odesíláme autorizovaným servisům k provedení záruční opravy do 30-ti dnů